HOME 1    ελληνικά    HOME 2


Πολιτική απορρήτου


1) Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προσώπου
1.1 Χαιρόμαστε που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Στη συνέχεια, σας ενημερώνουμε σχετικά με τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση του ιστότοπού μας. Στο πλαίσιο αυτό, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά.
1.2 Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) είναι ο Dr. Harald Renner, Nordstr. 11, 34630 Gilserberg, Γερμανία, e-mail: hrenner@optipage.de. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
1.3 Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης προσωπικών δεδομένων και άλλου εμπιστευτικού περιεχομένου (π.χ. παραγγελίες ή ερωτήματα προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας). Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από τη συμβολοσειρά "https://" και το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

2) Συλλογή δεδομένων κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας
Συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει στον διακομιστή μας (τα λεγόμενα "αρχεία καταγραφής διακομιστή"). Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία είναι τεχνικά απαραίτητα για να σας εμφανίσουμε τον ιστότοπο:
- Ο ιστότοπός μας που επισκεφτήκαμε
- Ημερομηνία και ώρα κατά τη στιγμή της πρόσβασης
- Ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται σε bytes
- Πηγή/παραπομπή από την οποία φτάσατε στη σελίδα
- Πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται
- Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
- Διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται σε ανώνυμη μορφή
Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας. Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε εκ των υστέρων τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

3) Μπισκότα
Για να κάνουμε την επίσκεψη στον ιστότοπό μας πιο ελκυστική και να επιτρέψουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, δηλαδή αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας). Άλλα cookies παραμένουν στην τελική σας συσκευή και μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας (μόνιμα cookies). Εάν έχουν οριστεί cookies, συλλέγουν και επεξεργάζονται ορισμένες πληροφορίες χρήστη, όπως δεδομένα προγράμματος περιήγησης και τοποθεσίας, καθώς και τιμές διευθύνσεων IP σε ατομικό βαθμό. Τα μόνιμα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το cookie.
Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και από μεμονωμένα cookies που εφαρμόζουμε, η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β DSGVO σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ DSGVO, προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας για την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα του ιστότοπου, καθώς και για έναν φιλικό προς τον πελάτη και αποτελεσματικό σχεδιασμό της επίσκεψης της σελίδας.
Δεν συνεργαζόμαστε με διαφημιστικούς συνεργάτες και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.
Σημειώστε ότι μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε ατομικά για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. Μπορείτε να τα βρείτε για τα αντίστοιχα προγράμματα περιήγησης στους ακόλουθους συνδέσμους:
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/temporäres-zulassen-von-cookies-und-website-daten-in-microsoft-edge-597f04f2-c0ce-f08c-7c2b-541086362bd2
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Χρώμιο: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Σαφάρι: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Σημειώστε ότι εάν δεν αποδέχεστε τα cookies, η λειτουργικότητα του ιστότοπού μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

4) Επικοινωνία μαζί μας
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την απάντηση στο αίτημά σας ή για την επικοινωνία μαζί σας και τη σχετική τεχνική διαχείριση. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία του αιτήματός σας. Αυτό συμβαίνει όταν οι περιστάσεις δείχνουν ότι το εν λόγω ζήτημα έχει αποσαφηνιστεί οριστικά και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν αντίθετες υποχρεώσεις διατήρησης από το νόμο.

5) Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων
5.1 Η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων (δικαιώματα ενημέρωσης και παρέμβασης) έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπου γίνεται αναφορά στην αναφερόμενη νομική βάση για τις αντίστοιχες προϋποθέσεις άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων:
- Δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 DSGVO,
- Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 DSGVO,
- Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 DSGVO,
- Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ,
- Δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 19 ΓΚΠΔ,
- Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ,
- Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ,
- Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ.
5.2 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΈΝΣΤΑΣΗΣ
ΕΆΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΜΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΌΠΗΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠΈΡΤΕΡΟΥ ΈΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΌΣ ΜΑΣ, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΑΥΤΉ ΜΕ ΙΣΧΎ ΓΙΑ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΓΙΑ ΛΌΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΈΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΣΑΣ.
ΕΆΝ ΑΣΚΉΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΆ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝ ΛΌΓΩ ΔΕΔΟΜΈΝΑ.
ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΎΣ ΣΚΟΠΟΎΣ.


6) Διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων
Η διάρκεια της αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθορίζεται από την αντίστοιχη νομική βάση, τον σκοπό της επεξεργασίας και - κατά περίπτωση - επιπλέον από την αντίστοιχη νομική περίοδο διατήρησης (π.χ. περίοδοι διατήρησης βάσει της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας).

Εάν υπάρχουν θεσμοθετημένες περίοδοι διατήρησης για δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο νομικών ή οιονεί νομικών υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO, τα δεδομένα αυτά θα διαγράφονται κανονικά μετά τη λήξη των περιόδων διατήρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση της σύμβασης ή την έναρξη της σύμβασης και/ή δεν υπάρχει έννομο συμφέρον από μέρους μας να συνεχίσουμε να τα αποθηκεύουμε.
Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται έως ότου το υποκείμενο των δεδομένων ασκήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 DSGVO, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις άλλες πληροφορίες της παρούσας δήλωσης σχετικά με συγκεκριμένες καταστάσεις επεξεργασίας, τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.Εκτύπωση          Απόρρητο δεδομένων          Εικόνες: pixabay.com