HOME 1    polska    HOME 2


Prywatność danych


1) Informacja o zbieraniu danych osobowych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej
1.1 Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i dziękujemy za Twoje zainteresowanie. W dalszej części informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. W tym kontekście dane osobowe to wszystkie dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować.
1.2 Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) jest dr Harald Renner, Nordstr. 11, 34630 Gilserberg, Niemcy, e-mail: hrenner@optipage.de. Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
1.3 Ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do administratora). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu "https://" i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

2) Zbieranie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej
Zbieramy jedynie dane, które Twoja przeglądarka przekazuje do naszego serwera (tzw. pliki logowania do serwera). Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne, abyśmy mogli wyświetlić Ci stronę internetową:
- Nasza odwiedzana strona internetowa
- Data i godzina w momencie dostępu
- Ilość wysłanych danych w bajtach
- Źródło/odnośnik, z którego trafiłeś na stronę
- Używana przeglądarka
- Zastosowany system operacyjny
- Adres IP używany w formie anonimowej
Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane te nie są przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wstecznego sprawdzenia plików logów serwera, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na bezprawne użycie.

3) Ciasteczka
Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach używamy tzw. plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie). Jeśli pliki cookie są ustawione, zbierają i przetwarzają pewne informacje o użytkowniku, takie jak dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji, a także wartości adresu IP w indywidualnym zakresie. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie.
O ile dane osobowe są przetwarzane również przez wdrożone przez nas indywidualne pliki cookie, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie możliwie najlepszej funkcjonalności strony internetowej, jak również przyjaznego dla klienta i efektywnego projektowania odwiedzin strony.
Nie współpracujemy z partnerami reklamowymi i nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim.
Należy pamiętać, że użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i mógł indywidualnie decydować o ich akceptacji lub może wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem, w jaki zarządza ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, jak można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Można je znaleźć dla poszczególnych przeglądarek pod następującymi linkami:
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/temporäres-zulassen-von-cookies-und-website-daten-in-microsoft-edge-597f04f2-c0ce-f08c-7c2b-541086362bd2
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Należy pamiętać, że jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

4) Kontakt z nami
Gdy kontaktujesz się z nami (np. poprzez e-mail), zbierane są dane osobowe. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub w celu nawiązania kontaktu z Państwem oraz związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes polegający na odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Twoje dane zostaną usunięte po ostatecznym rozpatrzeniu Twojego wniosku. Dzieje się tak, gdy okoliczności wskazują, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona i pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań ustawowych do zatrzymania danych.

5) Prawa osoby, której dane dotyczą
5.1 Obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych przyznaje Państwu następujące prawa podmiotu danych (prawo do informacji i interwencji) wobec administratora w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych, przy czym należy odnieść się do podanej podstawy prawnej w zakresie odpowiednich przesłanek korzystania z tych praw:
- Prawo do informacji zgodnie z art. 15 DSGVO;
- Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 DSGVO;
- Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 DSGVO;
- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 GDPR;
- Prawo do informacji zgodnie z art. 19 GDPR;
- Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR;
- Prawo do wycofania zgody udzielonej zgodnie z art. 7 ust. 3 GDPR;
- Prawo do złożenia skargi zgodnie z art. 77 GDPR.
5.2 PRAWO DO SPRZECIWU
JEŻELI PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W RAMACH RÓWNOWAŻENIA INTERESÓW NA PODSTAWIE NASZEGO NADRZĘDNEGO UZASADNIONEGO INTERESU, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC TEGO PRZETWARZANIA ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI.
JEŚLI SKORZYSTASZ Z PRAWA DO SPRZECIWU, PRZESTANIEMY PRZETWARZAĆ DANE, KTÓRYCH TO DOTYCZY.
NIE WYKORZYSTUJEMY DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKLAMOWYCH.


6) Czas przechowywania danych osobowych
Czas przechowywania danych osobowych jest określony przez odpowiednią podstawę prawną, cel przetwarzania i - w razie potrzeby - dodatkowo przez odpowiedni ustawowy okres przechowywania (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym).

Jeśli istnieją ustawowe okresy przechowywania danych, które są przetwarzane w ramach obowiązków prawnych lub quasi-prawnych na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, dane te zostaną rutynowo usunięte po upływie okresów przechowywania, pod warunkiem, że nie są już wymagane do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy i/lub nie ma uzasadnionego interesu z naszej strony w dalszym przechowywaniu.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO dane te są przechowywane do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, skorzysta z prawa do sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO, chyba że możemy wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

O ile w innych informacjach zawartych w niniejszym oświadczeniu dotyczących konkretnych sytuacji przetwarzania nie wskazano inaczej, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

Impressum      Dyskrecja      fotografie: www.pixabay.com